Het koor


Het gemengde Shantykoor 'De Kaapstander' is opgericht in februari 1998 in Oudewater.
Het koor telt ca. veertig enthousiaste zangers en zangeressen afkomstig uit Oudewater, Gouda en omstreken. De muzikale begeleiding bestaat uit o.a.  accordeons, trekzak, viool, gitaar en banjo. Elke dinsdagavond worden de mooiste zeemansliederen geoefend o.l.v. dirigent Jeanmarie Dosogne. De Kaapstander treedt vooral op bij evenementen die iets met water, zee of schepen te maken hebben, maar ook op feesten die een meer besloten karakter hebben (b.v. bedrijfsfeesten, jubilea etc.).

 

 

Naam


‘De Kaapstander’komt uiteraard ook uit de wereld van de zeilvaart. Een kaapstander (capstan) is een windas, waarvan de spil loodrecht op het onderstel of de voetstukken staat. Er staken "pennen" in (bar). Aan elke bar liepen er drie tot vier zeelieden. Denk aan paarden, zoals die vroeger rond een molensteen liepen. Zo konden zware kabels met grote kracht worden opgehaald en opgerold. Om dit werk te verlichten, werd er vaak bij gezongen.

 

 

Repertoire

Het Repertoire van De Kaapstander" bestaat uit shanties en seasongs in het Nederlands, Engels en Frans. Geliefde thema's zijn: het zware leven aan boord, het heimwee, vrouwen, avonturen en drank. Het koor laat het publiek graag delen in het plezier dat het heeft in het zingen en uitbeelden van de liedjes.

 

 

 

Highlights >>>